มอบทุน
21-07-2017 โดย : ผู้ดูแล k honour
มอบทุน
บริษัทในเครือ เค ออนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน