K Honour Group จัดกิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561
31-12-2018 โดย : ผู้ดูแล k honour
ทางผู้บริหารในเครือบริษัท K Honour Group ร่วมกับพนักงานทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562” วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ สโมสรภายในโครงการ อู่ทองเพลส โดยทางบริษัทได้จัดกิจกรรมกีฬาสีในช่วงบ่าย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มีทั้งหมด กีฬา คือ เหยียบลูกโป่ง, ประแป้งกันไหม, เก้าอี้ดนตรี และฟุตซอลชาย-หญิง ซึ่งก็มีการมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะ หลังจากนั้นมีการมอบข้าวหอมทุม ของดีจากจังหวัดปทุมธานีให้กับพนักงานทุกท่าน เมื่อมอบเสร็จแล้วก็ให้ทางผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านแยกย้ายเพื่อแต่งกายเตรียมเข้างานเลี้ยงฉลองในตอนค่ำ มีธีมงานคือ “หน้ากากแฟนซี” ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีการแสดงประจำหน่วยงาน และมอบของรางวัลให้กำลังใจแก่นักแสดง หลังจากนั้นถึงช่วงเวลาสำคัญของงาน นั่นก็คืออออออออ จับของขวัญนั่นเอง ซึ่งในปีนี้มีรางวัลใหญ่คือ ทองคำหนัก 1 สลึง, พัดลมไอน้ำ เป็นต้น (เพิ่มเติม…)...
ทางยกระดับสาย ‘ปทุมธานี-รังสิต-อ.องครักษ์’ เพิ่มโครงข่ายถนนแก้จราจร – ลดอุบัติเหตุ
27-09-2018 โดย : ผู้ดูแล k honour
  ปัจจุบันแนวเส้นทางนี้ พบว่ามีปริมาณการจราจรคับคั่งและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงใช้พื้นที่อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเพราะเมืองเติบโต มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจํานวนมาก ดังนั้นการออกแบบเพื่อพัฒนาและก่อสร้างทางหลวงโครงข่าย ทางหลวงเส้นทางนี้ จึงเป็นการแก้ปัญหาการจราจรและปัญหาอุบัติเหตุที่มีในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล ทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษาให้ดําเนินงาน สํารวจและออกแบบรายละเอียด เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตามแนวสายทางปทุมธานี-รังสิต อ.องครักษ์ ดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณ กม.1+000 ในแนวทาง หลวงหมายเลข 3100 บริเวณโค้ง เมืองเอก ถึงคลองหนึ่ง กม.1+800 ในแนวทางหลวงหมายเลข 305 แนวเส้นทางจะเกาะไปตามแนว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งขนาน ไปกับทางหลวงหมายเลข 305 จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดโครงการ แยกอ.องครักษ์ จ.นครนายก บริเวณ กม.44+080 โดยตลอด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 47 กิโลเมตร ทั้งนี้ตามผลการศึก...