กิจกรรมเพื่อนเเนะนําเพื่อน

10-07-2018 โดย : ผู้ดูแล k honour
ยอดเข้าชม : 1360 คน

 

 

 

 

ลงทะเบียน

 

สําหรับผู้เเนะนําชื่อ-นามสกุล


อีเมล์


เบอร์โทร

สําหรับผู้ถูกเเนะนําชื่อ-นามสกุล


อีเมล์


เบอร์โทร

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

♦ เงื่อนไขและข้อกำหนด ♦

 

• บุคคลที่แนะนำเพื่อนหรือญาติมาซื้อบ้านในโครงการ 9th Canale จะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาท ตามที่บริษัทฯ กำหนด• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนผ่านทาง https://www.khonour.co.th และมีหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น

• ผู้แนะนำต้องทำการลงทะเบียนก่อนผู้ถูกแนะนำทำการจองอย่างน้อย 1 วัน

• ผู้ถูกแนะนำต้องแจ้งฝ่ายขายในวันจองว่ามีใครแนะนำให้มาซื้อโครงการ

• สามารถแนะนำลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวนโดยรายชื่อเพื่อนหรือญาติที่ผู้แนะนำได้แนะนำมาต้องไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือ โทรสอบถามรายละเอียด หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆ กับทางบริษัทฯ มาก่อนการลงทะเบียนแล้ว

• ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ทำการเสนอชื่อเพื่อนหรือญาติที่สนใจซื้อโครงการซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์การแนะนำให้กับผู้แนะนำอันดับแรกก่อน โดยดูจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำเฉพาะในกรณีที่ชื่อผู้จองและชื่อผู้ทำสัญญาเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น เว้นแต่กรณีจองมากกว่าหนึ่งชื่อ และมีการทำสัญญาในชื่อผู้จองตามหนังสือจอง อย่างน้อยหนึ่งราย

• บริษัทฯ จะทำการ ติดต่อผู้แนะนำหลังจากผู้ถูกแนะนำทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านกับโครงการภายใน 30 วัน และผู้แนะนำต้องทำการยื่นเอกสารเพื่อแสดงตัวตนภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อนแนะนำเพื่อน จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรับค่าแนะนำต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต

• ค่าแนะนำ ผู้แนะนำจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่าของเงินสดที่ได้รับ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-9482020 ของรางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 

ติดตามข่าวสารทางเรา
รับข่าวสาร
Soical Network
  • logo-facebook
  • logo-line

บริษัท เค ออนเนอร์กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท เค ออนเนอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
396,398 หมู่2 ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

COPYRIGHT © 2017 K HONOUR GROUP All Rights Reserved.
logo-khonourgroup