ทางยกระดับสาย ‘ปทุมธานี-รังสิต-อ.องครักษ์’ เพิ่มโครงข่ายถนนแก้จราจร – ลดอุบัติเหตุ

27-09-2018 โดย : ผู้ดูแล k honour
ยอดเข้าชม : 2958 คน

 

ปัจจุบันแนวเส้นทางนี้ พบว่ามีปริมาณการจราจรคับคั่งและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงใช้พื้นที่อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเพราะเมืองเติบโต มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจํานวนมาก ดังนั้นการออกแบบเพื่อพัฒนาและก่อสร้างทางหลวงโครงข่าย ทางหลวงเส้นทางนี้ จึงเป็นการแก้ปัญหาการจราจรและปัญหาอุบัติเหตุที่มีในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล ทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษาให้ดําเนินงาน สํารวจและออกแบบรายละเอียด เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตามแนวสายทางปทุมธานี-รังสิต อ.องครักษ์ ดังกล่าว

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณ กม.1+000 ในแนวทาง หลวงหมายเลข 3100 บริเวณโค้ง เมืองเอก ถึงคลองหนึ่ง กม.1+800 ในแนวทางหลวงหมายเลข 305 แนวเส้นทางจะเกาะไปตามแนว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งขนาน ไปกับทางหลวงหมายเลข 305 จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดโครงการ แยกอ.องครักษ์ จ.นครนายก บริเวณ กม.44+080 โดยตลอด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 47 กิโลเมตร ทั้งนี้ตามผลการศึกษา ในขณะนั้นปรากฏว่ามีมูลค่า ก่อสร้างกว่า 1 หมื่นล้านบาท ค่า เวนคืน 320 ล้านบาท มีความคุ้มทางเศรษฐกิจ (EIRR) 22.68%
แนวเส้นทางจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 2 อําเภอ 5 ตําบล อําเภอเมืองปทุมธานี (ตําบลบางพูน ตําบลหลักหก) อําเภอธัญบุรี ตําบลประชาธิปัตย์ ตําบลบึงยี่โถ ตําบลรังสิต ตําบล ลําผักกูด)

 

โดยพัฒนาเป็นทางยก ระดับบนทางหลวงหมายเลข 305 (คลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งเหนือ) พร้อมทั้งปรับปรุงผิวจราจรระดับ ราบของทางหลวงหมายเลข 305เดิม ตลอดจนกําหนดจุดการ กลับรถและทางขึ้น-ลงเชื่อมต่อ กับทางยกระดับในจุดที่เหมาะสม ปัจจุบันช่วง รังสิต – คลอง 3 (กม. 5) เป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร เกาะกลางรูปแบบกําแพงคอนกรีต (Median Barrier) ช่วง คลอง 3 – ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็น ทางขนาด 6 ช่องจราจรเกาะกลาง รูปแบบร่องน้ํา (Depressed Median) ช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-คลอง 6 เป็นทางขนาด 4 ช่อง จราจร เกาะกลางรูปแบบถมดิน ปลูกหญ้า (Raised Median) ช่วง คลอง 6-กม.16+700 (คลอง 7) เป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร เกาะ กลางรูปแบบกําแพงคอนกรีต (Median Barrier)

ดังนั้น หากก่อสร้างเสร็จ จะมีพื้นที่จราจรรวม 12 เลน แต่ คงต้องมีลุ้นกันอีกเฮือกว่า ท้ายที่สุดแล้วทางหลวงจะปัดฝุ่นเมกะโปรเจ็กต์โครงการนี้ มาพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ อีกทั้งหน่วยงานอื่น จะนําโครงการรถไฟโมโนเรลไป ดําเนินการแทนเพื่อให้เชื่อมโยง รถไฟสายสีแดงที่สถานีรังสิตไป ยังรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือที่ ลําลูกกา ทดแทนทางยกระดับนี้ หรือไม่เนื่องจากการเวนคืนจะ กระทบกับประชาชนจํานวนไม่ น้อยและยังลุ้นผลกระทบสิ่ง แวดล้อมที่หลายคนหวั่นว่าจะ กระทบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ได้ เร็วๆนี้คงมีคําตอบชัดเจน

………………………..
creadit: เชกชั่นเศรษฐกิจมหภาค | หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3362 หน้า 17 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค.2561

ติดตามข่าวสารทางเรา
รับข่าวสาร
Soical Network
  • logo-facebook
  • logo-line

บริษัท เค ออนเนอร์กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท เค ออนเนอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
396,398 หมู่2 ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

COPYRIGHT © 2017 K HONOUR GROUP All Rights Reserved.
logo-khonourgroup