ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน,ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารไหนถูกสุด? …ดูได้ที่นี่!

07-08-2018 โดย : ผู้ดูแล k honour
ยอดเข้าชม : 3635 คน


รู้เรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัย


โดยทั่วไปแล้ว สินเชื่อบ้าน เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันจำนองให้แก่ผู้ให้กู้สินเชื่อบ้าน เป็นสินเชื่อมีประกันประเภทที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ (ไม่สูญหาย / เคลื่อนย้ายไม่ได้) และเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้กู้ ดังนั้นสินเชื่อบ้านจึงมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับบริการสินเชื่ออื่นๆ ที่ธนาคารหรือผู้ให้กู้มีเสนอให้แก่ลูกค้ารายย่อย

ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทสินเชื่อบ้านออกตามลักษณะและวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ได้ดังนี้

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และอาคารชุด

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง

สินเชื่อเพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนหนี้ ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance)

วงเงิน และระยะเวลากู้

วงเงินกู้

โดยทั่วไปวงเงินกู้ที่สถาบันการเงินให้กู้จะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย ที่บางทีเรียกกันสั้นๆว่า LTV (Loan to Value ratio) นั่นเอง แต่ในปัจจุบัน ตลาดมีการแข่งขันสูง สถาบันการเงินทำข้อตกลงกับโครงการจัดสรร

หรือโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน ธนาคารอาจจะให้วงเงินกู้สูงถึง 90-100 % ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขาย ส่วนระยะเวลากู้ ธนาคารมักกำหนดระยะเวลากู้นานสูงสุดประมาณ 15-30 ปี (ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำ

ประกัน) แต่ธนาคารส่วนใหญ่มักกำหนดให้ระยะเวลากู้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65-70 ปี เช่น อายุ 40 ปี จะกู้ได้สูงสุด 30 ปี เป็นต้น สำหรับผู้กู้ที่มีกำลังผ่อนในปัจจุบันในระยะเวลา 15 ปี หรือ 20 ปี หากคาดการณ์ว่าในอีก 2-3 ปี ข้าง

หน้าภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวจะสูงขึ้นจะทำให้มีปัญหาการผ่อนชำระได้ อาจจะขยายระยะเวลากู้เป็น 25-30 ปี ก็เป็นได้ เพื่อเงินงวดที่ผ่อนต่อเดือนน้อยที่สุด เพราะในภายหลังเมื่อครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็สามารถชำระเงินงวดเพิ่มขึ้นจากที่

กำหนดไว้เดิมได้ เช่น เดิมผ่อนเดือนละ 8,000 บาท ก็อาจจะเพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาท หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งจะทำให้หนี้เงินกู้หมดเร็วขึ้น

 

ระยะเวลากู้

เมื่อผู้ซื้อบ้านคิดจะกู้เงินมักคิดตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่า จะกู้ในระยะเวลานานแค่ไหน ซึ่งโดยทั่วไปธนาคารจะให้กู้ตั้งแต่ 5-30 ปี การตัดสินใจตรงนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ และความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของผู้กู้ เพราะหากผู้กู้ต้องการวงเงิน

กู้สูง แต่ความสามารถในการผ่อนชำระค่อนข้างต่ำ จึงจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปให้นานที่สุดเป็น 25-30 ปี เพื่อที่จะให้เงินงวดลดลงจนถึงจุดที่สามารถผ่อนชำระได้ เพราะในวงเงินกู้เท่ากัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน ยิ่งใช้เวลาผ่อนนานมากขึ้น

ดังนั้นเงินกู้ตามสัญญาเดิม 25 ปี ก็อาจจะผ่อนหมดในเวลาสั้นลง เหลือเพียงประมาณ 10 ปี แต่จะกู้ได้นานสูงสุดกี่ปีนั้น จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ด้วย โดยธนาคารส่วนใหญ่จะกำหนดว่า เมื่อรวมอายุของผู้กู้บวกกับระยะเวลากู้แล้วต้องไม่เกิน 60,

65 หรือ 70 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินจะกำหนด ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดอายุของผู้กู้ไว้ว่า เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี เพราะฉะนั้นถ้าผู้กู้อายุ 50 ปี จะสามารถกู้ได้ยาวที่สุดเพียง 70-50 = 20 ปี

เท่านั้น แต่จะกู้สั้นหรือยาวนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก หากกู้ระยะเวลาสั้น ผู้กู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมาก แต่ต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง อย่างไรก็ตามหากผู้กู้มีรายได้น้อยในปีแรกๆ หรือต้องการผ่อนสบายๆ เมื่อมี

รายได้มากขึ้นก็ค่อยโปะภายหลังก็ได้ หรืออาจขอกู้ระยะเวลานานจะดีกว่า


เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน ธนาคารไหนดีสุดในปีนี้

ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

วงเงินอนุมัติที่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (มือ 1 มือ 2)

ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท

ดอกเบี้ยโปรโมชั่น 3 เดือนแรก 0% 

ตั้งแต่เดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 12 3.5% ต่อปี 

ปีที่ 2-3 ใช้อัตรา MRR -1.8% ต่อปี

หลังจากปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR -1.25% ต่อปี

ดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามทางธนาคาร

สามารถใช้ผู้กู้ร่วมได้ ต้องเป็น เครือญาติ พี่น้อง คู่สมรสจดทะเบียน

สำหรับธนาคารกสิกรไทย ปีนี้มีการจับมือกับ Sansiri เพื่อเปิดตัว Super Five สินเชื่อบ้านกสิกร กับแบรนด์แสนสิริ โดยมีดอกเบี้ย 3.99%


ธนาคารทหารไทย (TMB)

วงเงินอนุมัติที่ไม่เกิน 95% – 100% ของราคาประเมิน สำหรับบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโด ที่มีราคา 10 ล้านขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%

ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท

ฟรีค่าประกันอัคคีภัย 1,000 / 1 ล้านบาท

ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% สูงสุด 200,000 บาท

อายุผู้กู้ 20-65 ปี เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ทำงานที่ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 4 เดือน

ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท

สำหรับ TMB ยังมี สินเชื่อบ้าน Refinance สำหรับ ผู้ที่ต้องการ Refinance ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 3.99% ใน 3 ปีแรก และยังคงมีโปรโมชั่นฟรี พวกค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดจำนอง ฯลฯ

สำหรับบ้านมือ 1

ดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 4.75% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 2.275% ต่อปี

ดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามทางธนาคาร

สามารถใช้ผู้กู้ร่วมได้ ต้องเป็น เครือญาติ พี่น้อง คู่สมรสจดทะเบียน

สำหรับบ้านมือ 2

ดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 5.75% ต่อปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 2.275% ต่อปี

ดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามทางธนาคาร

สามารถใช้ผู้กู้ร่วมได้ ต้องเป็น เครือญาติ พี่น้อง คู่สมรสจดทะเบียน


สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

วงเงินอนุมัติที่ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ถ้าทำประกันชีวิต เพื่อสินเชื่อจะอนุมัติไม่เกิน 90%

ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 30 ปี

สามารถใช้ได้กับ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด

อายุผู้กู้ 20-65 ปี และต้องมีเงินฝากกับธนาคาร

แบบที่ 1

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.25 ต่อปี ในปีที่ 1

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 2.00 ต่อปี ในปีที่ 2

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไป

แบบที่ 2 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปีที่ 1-3

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไป


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วงเงินอนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 30 ปี

กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ เช่น 15,000 = 600,000 บาท และอีก 15 เท่าของรายได้อื่นๆ เช่นมีรายได้อื่นๆที่หาที่มาได้ 10,000 บาท ต่อเดือน = 150,000 บาท

ดอกเบี้ยปีที่ 1 = 3.25% ต่อปี

ดอกเบี้ยปีที่ 2 = 4.75% ต่อปี

ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR -0.500% ต่อปี


ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง

วงเงินอนุมัติไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน

ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 30 ปี

ดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR – 3.25%

ดอกเบี้ยปีที่ 2 = MRR – 3%

ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR -1%


 

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารทั้งหมด

 

ธนาคาร สินเชื่อบ้าน/คอนโด อัตราดอกเบี้ย
(ไม่รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ”MRTA”)
อัตราดอกเบี้ย
(รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ”MRTA”)
“สินเชื่อบ้านบัวหลวง”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่เกิน 2 ไร่)
 • วงเงินกู้สูงสุด 80 – 90% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาสำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 61
แบ่งออกเป็น 5 ช่วงวงเงิน ดังนี้

 1. วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท
  MRR – 0.625% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 6.50% ต่อปี
 2. วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  ปีที่ 1 : MRR – 2.125% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.89 ต่อปี
 3. วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.99% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.26% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.50% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.38% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 – 2 : MRR – 3.00% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.18% ต่อปี
 4. วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.11% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.50% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.375 ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.30% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 – 2 : MRR – 3.00% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.11% ต่อปี
 5. วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.50% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.96% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.50% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 5.23% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR – 3.50% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 2.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.97% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในปีแรก ดังนี้

 1. วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท
  ปีที่ 1 : MRR – 0.875% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 0.625% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 2. วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  ปีที่ 1 : MRR – 2.375% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 3. วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.74% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.25% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR – 3.25% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 3.00% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 4. วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1

  ปีที่ 1 : 2.50% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.25% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.375 ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR – 3.25% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 3.00% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 5. วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.25% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.25% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR – 3.75% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 2.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)


ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

“สินเชื่อบ้านกรุงไทย แสนสะดวก”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮ้าส์อาคารชุด อาคารพาณิชย์
 • วงเงินกู้สูงสุด 80 – 90% ของราคาประเมิน
ปีที่ 1 : 3.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 0.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ปีที่ 1 : 3.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 0.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/บ้านมือสอง ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 85 – 90% ของราคาประเมิน
 • สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อระหว่าง วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 61
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงวงเงิน ดังนี้

 1. วงเงิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR – 3.35% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 2.25% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.97% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.45% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  เดือนที่ 1 – 6 : 1.50% ต่อปี
  เดือนที่ 7 – 12 : MRR – 1.60% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 1.35% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.17% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.55% ต่อปี
 2. วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR – 3.50% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 2.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.35% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.67% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.18% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  เดือนที่ 1 – 6 : 1.25% ต่อปี
  เดือนที่ 7 – 12 : MRR – 1.95% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 1.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.35% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.85% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.26% ต่อปี


ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก ดังนี้

 1. วงเงิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR – 3.60% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 2.25% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.97% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.45% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  เดือนที่ 1 – 6 : 1.25% ต่อปี
  เดือนที่ 7 – 12 : MRR – 1.85% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 1.35% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.17% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.55% ต่อปี
 2. วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR – 3.75% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 2.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.35% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.67% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.18% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 2
  เดือนที่ 1 – 6 : 1.00% ต่อปี
  เดือนที่ 7 – 12 : MRR – 2.20% ต่อปี
  ปีที่ 2 : MRR – 1.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR – 1.35% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.85% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.26% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

“K-Home Loan”

 • สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์/ห้องชุด/ ที่ดินเปล่า รวมถึงการปลูกสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 30 ธ.ค. 61 และจดจำนองภายในวันที่ 28 ก.พ. 62
สำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ
เดือนที่ 1 – 8 : 0.60% ต่อปี
เดือนที่ 9 – 12 : MRR – 3.60% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : MRR – 2.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.60% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (20 ปี) เท่ากับ 4.51% ต่อปีสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ
เดือนที่ 1 – 8 : 0.60% ต่อปี
เดือนที่ 9 – 12 : MRR – 2.10% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : MRR – 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 1.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 4.10% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (20 ปี) เท่ากับ 4.70% ต่อปีดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
สำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ
เดือนที่ 1 – 8 : 0.60% ต่อปี
เดือนที่ 9 – 12 : MRR – 4.20% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : MRR – 2.70% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 1.50% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.40% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (20 ปี) เท่ากับ 4.44% ต่อปีสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ
เดือนที่ 1 – 8 : 0.60% ต่อปี
เดือนที่ 9 – 12 : MRR – 2.70% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : MRR – 2.20% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 1.00% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.90% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (20 ปี) เท่ากับ 4.63% ต่อปีดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อบ้าน KK Home Loan”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยบ้านใหม่/ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 105% ของราคาประเมิน
มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 3 ปี
ปีที่ 1 – 3 : 4.20% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)แบบที่ 2 คงที่ 1 ปี
ปีที่ 1 : 3.50% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : MRR – 1.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 3 ปี
ปีที่ 1 – 3 : 3.99% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)แบบที่ 2 คงที่ 1 ปี
ปีที่ 1 : 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : MRR – 1.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อ Home Loan 4U”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
 • วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
ปีที่ 1 – 3 : MRR – 4.56% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.19% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.08% ต่อปีดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ปีที่ 1 – 3 : MRR – 4.86% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.89% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.00% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดมิเนียม (โครงการทั่วไป)
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า (สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
ปีที่ 1 – 3 : MRR – 2.025% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.025% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.25% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.25% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
ปีที่ 1 – 3 : MRR – 2.525% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.275% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.75% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.92% ต่อปีดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์/ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน สำหรับบ้านใหม่
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
ปีที่ 1 : 4.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ปีที่ 1 : 4.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 3.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อซื้อบ้านใหม่”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม/ต่อเติม
 • วงเงินกู้สูงสุด 90 – 100% ของราคาประเมิน
แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 1 ปีแรก
ปีที่ 1 : 5.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR + 0.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2 คงที่ 3 ปีแรก
ปีที่ 1 – 3 : 7.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR + 0.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
โปรดสอบถามสาขาธนาคาร
“สินเชื่อบ้านใหม่”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
มี 4 ทางเลือก ดังนี้

 1. คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 : 2.99% ต่อปี
  ปีที่ 2 – 3 : MLR – 0.795% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR – 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 2. คงที่ 2 ปี
  ปีที่ 1 – 2 : 4.25% ต่อปี
  ปีที่ 3 : MLR – 0.90% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR – 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 3. คงที่ 3 ปี
  ปีที่ 1 : 3.75% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  ปีที่ 3 : 5.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR – 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
  ปีที่ 1 -3 : MLR – 2.00% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR – 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.15% ในปีแรก ดังนี้
มี 4 ทางเลือก ดังนี้

 1. คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 : 2.84% ต่อปี
  ปีที่ 2 – 3 : MLR – 0.795% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR – 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 2. คงที่ 2 ปี
  ปีที่ 1 : 4.10
  ปีที่ 2 : 4.25% ต่อปี
  ปีที่ 3 : MLR – 0.90% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR – 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 3. คงที่ 3 ปี
  ปีที่ 1 : 3.60% ต่อปี
  ปีที่ 2 : 4.75% ต่อปี
  ปีที่ 3 : 5.75% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR – 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
  ปีที่ 1 : MLR – 2.15% ต่อปี
  ปีที่ 2 – 3 : MLR – 2.00% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MLR – 0.65% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

“สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ เช่นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหรือซื้อขาย อันใดอันหนึ่งที่ต่ำกว่า
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 61
มี 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 สบายคงที่ 2 ปี
ปีที่ 1 – 2 : 2.80% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR – 2.30% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.27% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.02% ต่อปีแบบที่ 2 สบายได้เลย
ปีที่ 1 : MLR – 5.00% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : MLR – 2.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.33% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.03% ต่อปีแบบที่ 3 สบายระยะยาว
ปีที่ 1 – 3 : MLR – 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.50% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.30% ต่อปี

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
มี 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 สบายคงที่ 2 ปี
ปีที่ 1 – 2 : 2.80% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR – 2.30% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.27% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.02% ต่อปีแบบที่ 2 สบายได้เลย
ปีที่ 1 : MLR – 5.00% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : MLR – 2.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.33% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.03% ต่อปีแบบที่ 3 สบายระยะยาว
ปีที่ 1 – 3 : MLR – 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR – 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.50% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.30% ต่อปีดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อ For Home”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน/ห้องชุด, สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน, ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมบ้าน, ซื้ออุปกรณ์พร้อมกับวัตถุประสงค์หลัก
 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 61
เดือนที่ 1 – 6 : MRR – 5.76% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 36 : MRR – 3.10% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
เดือนที่ 1 – 6 : MRR – 5.76% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 36 : MRR – 3.10% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“UOB Home Loan”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่สำหรับโครงการทั่วไป/คอนโดมิเนียม/บ้านมือสอง/เพื่อก่อสร้างบ้าน
 • วงเงินกู้สูงสุด 90 – 100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 61 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 30 พ.ย. 61
อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน
มี 2 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
ปีที่ 1 : 3.00% ต่อปี
ปีที่ 2 : 3.20% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR – 3.60% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.00% ต่อปี (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.45% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.81% ต่อปีแบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ปีที่ 1 – 3 : MRR – 4.45% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.00% ต่อปี (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.30% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.77% ต่อปี

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน
มี 2 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
ปีที่ 1 : 2.90% ต่อปี
ปีที่ 2 : 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR – 3.60% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.00% ต่อปี (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.35% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.77% ต่อปีแบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ปีที่ 1 – 3 : MRR – 4.55% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.00% ต่อปี (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.20% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.73% ต่อปี

ดูอัตรา MLR, MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อบ้าน Home Loan”

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/บ้านมือสองหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อบ้าน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 61
แบบที่ 1 (Float)
ปีที่ 1 – 3 : MRR – 4.55% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)แบบที่ 2 (Fix 2 Year)
ปีที่ 1 – 2 : 3.25% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR – 3.15% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
แบบที่ 1 (Float) MRTA
ปีที่ 1 – 3 : MRR – 4.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)แบบที่ 2 (Fix 2 Year)
ปีที่ 1 – 2 : 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR – 3.40% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
“สินเชื่อเคหะ”

 • สินเชื่อเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร/บ้านใหม่/ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด/ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น/หรือเพื่อต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1
ปีที่ 1 : 1.50% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR – 1.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)แบบที่ 2
ปีที่ 1 – 3 : 5.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1
ปีที่ 1 : 1.00% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR – 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)แบบที่ 2
ปีที่ 1 : 4.00% ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 : 4.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR – 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

 


Credit : https://www.checkraka.com,https://promotions.co.th

ติดตามข่าวสารทางเรา
รับข่าวสาร
Soical Network
 • logo-facebook
 • logo-line

บริษัท เค ออนเนอร์กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท เค ออนเนอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
396,398 หมู่2 ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

COPYRIGHT © 2017 K HONOUR GROUP All Rights Reserved.
logo-khonourgroup